ΣΧΟΛΗ

Σχολὴ εἰς τὸ τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γράφειν, ἀναγινώσκειν, λέγειν καὶ ἀκούειν

Η ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Αὑτὴ ἡ ΣΧΟΛΗ ἐστιν ὁ τόπος ἐπὶ μαθηταῖς, νεοῖς τε καὶ παλαιοῖς, τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς διαλέκτου. Γράφωμεν, Ἀναγινώσκωμεν, Λέγωμεν, καὶ Ἀκούωμεν. ἔχεις ΓΑΛΑ; πίνε ὧδε. γεῦσαι γάλακτος!

Need help checking what you write? Check out The Hopperizer and link your words to the LSJ parser.


Get Started at ΣΧΟΛΗ : we've written a simple guide to help you get set-up here at ΣΧΟΛΗ and to help you get the most from your time here. We hope you find it helpful - 

Getting Started at ΣΧΟΛΗ

 

Blog Posts

Ἀνάγνωσις τῶν ἀσκήσεων ἐν τῷ Greek Ollendorff

Προθεὶς ἐκ Bedeurus ἐπὶ Φεβρουάριος 22, 2013 περὶ 12:00am — 48 Σχόλια

What is the longest Greek word in the Bible?

Προθεὶς ἐκ Michael Lawson ἐπὶ Ὀκτώβριος 19, 2016 περὶ 3:53am

Ἀγορά

"Roommate" in Ancient Greek 2 Replies

Ἐνήρξατο ἐκ Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἐν How do you say..... ἀπόκρισις ἡ νεοτάτη ἐκ Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου Aug 7.

Translation exercise 2 Replies

Ἐνήρξατο ἐκ Fabianus ἐν Γράμματα, Λόγοι, καὶ Μῦθοι. ἀπόκρισις ἡ νεοτάτη ἐκ Fabianus Μάϊος 13, 2015.

τα του πλάτανος λεγόμενα ἂτοπον/θαύματα

Ἐνήρξατο ἐκ IONANION ΠΡΥΙΤΤ ἐν How do you say.... Feb 19, 2015.

Κοινωνοί

 

Chat

Active Conversations

Disconnected

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ΣΧΟΛΗ.

  Sign Up

  Πράγματα νεώτατα

  Michael Lawson posted a blog post

  What is the longest Greek word in the Bible?

  "οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος."χαίρετε ὦ φίλοι,εἰ ἠρώτησα ὑμᾶς τί ἐστιν ἡ μακροτάτη λέξις ἐν τῷ ἄνω ῥήματι, ἀπεκρίνασθε μοι ἂν ὅτι ἡ μακροτάτη λέξις ἐν τῷ ἄνω ῥήματί ἐστι τὸ ἄνθρωπος. εἰ καὶ ἠρώτησα ὑμᾶς ὁπόσα γράμματα ἔχει ἡ λέξις αὕτη,…See More
  Wednesday
  Bedeurus commented on Bedeurus's photo
  Thumbnail

  leon-griego

  "Χαίρω σοι γελῶντι, ὦνερ, καὶ χάριν ἔχω σοι. "
  Oct 14
  William Brett Hancock commented on Bedeurus's photo
  Thumbnail

  leon-griego

  "γελων μετα τον αναγνοντα τουτον και νυν, εγω…"
  Oct 14
  William Brett Hancock ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Michael Lawson
  "Χαιρε αδελφέ μου Ευχαριστώ σοι ότι ηγγελησας…"
  Oct 14
  Yeming Chen ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Michael Lawson
  "Χαῖρε ὦ Μιχαήλ,τά ἔπη σά τε καὶ τὴν καινήν διαθήκην καλῶς…"
  Oct 13
  Michael Lawson ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Yeming Chen
  "χαῖρε ὦ ᾿Υεμίγγε,ἐνταῦθά σε ἀσπάζομαι. τὴν καινὴν…"
  Oct 13
  Michael Lawson ἀφῆκεν σχόλιον εἰς William Brett Hancock
  "χαῖρε ὦ Βρέττε,εὔχομαί σε καλῶς εἶναι. τῆς θυέλλης…"
  Oct 13
  Yeming Chen is now a member of ΣΧΟΛΗ
  Oct 11
  Penn Tomassetti posted a blog post

  Τὶ ἡ ἐλπίς σου τῆς παρακλήσεως καὶ ἐν ζωῇ καὶ ἐν θανάτῳ;

  Τὶ ἡ ἐλπίς σου τῆς παρακλήσεως καὶ ἐν ζωῇ καὶ ἐν θανάτῳ;Α. Ὅτι τοῦ Σωτηρίου μου Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁλόκληρος εἰμι, ὁς δὲ ἀπέδωκεν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου διὰ τοῦ ίδίου αἵματος, καὶ ἐρρύσατο με ἐκ πάσης τῆς ἐξουσίας τοῦ Σατανᾶ, φυλάσσει δὲ με, ὅτι ἄνευ τοῦ…See More
  Oct 3
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου posted a status
  "τίς οἶδεν; τί κοινὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ; οἶδέν τις ὑμῶν; οὐκ οἶδα ἐγώ."
  Sep 10
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου liked Bedeurus's photo
  Aug 25
  Michael Lawson ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου
  "χαῖρε ὦ φίλε, ἀκριβῶς εἴρηκας περὶ τοῦ ὀνόματος Μιχαήλ. ἐὰν…"
  Aug 23
   
   
   

  Εἰκόνες

  Loading…

  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

   

   

  τί κοινὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ;

   

  Videos

  • Add Videos
  • Ἐφόρα πάντα

  Σοφία ἐκ Μενάνδρου

  Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 28
  ἠχωγραφή·mgm0028.mp3

  Ἄνθρωπος ἀτυχῶν σῴζεθ᾽ ὑπὸ τῆς ἐλπίδος.

  τί φρονεῖς;........γράφε ἔνθα ....ἰδοὺ πλειόνας....

  Learn Koine at a deeper level!

  Randall Buth's Living Koiné Greek

  Living Koine. A 3 volume living language beginning Koine grammar. 15+ hours of audio.
  http://www.biblicalulpan.org/

  Christophe Rico's Πόλις

  Πόλις Κοινή· Speaking Ancient Greek as a Living Language http://poliskoine.com/site/

   

  βοήθει με! παρακαλῶ

  © 2016   κτισθὲν ὑπὸ Λεονίδας τοῦ Σορένος.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service