ΣΧΟΛΗ

Σχολὴ εἰς τὸ τὴν ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν γράφειν, ἀναγινώσκειν, λέγειν καὶ ἀκούειν

Η ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ

Αὑτὴ ἡ ΣΧΟΛΗ ἐστιν ὁ τόπος ἐπὶ μαθηταῖς, νεοῖς τε καὶ παλαιοῖς, τῆς ἀρχαίας Ἐλληνικῆς διαλέκτου. Γράφωμεν, Ἀναγινώσκωμεν, Λέγωμεν, καὶ Ἀκούωμεν. ἔχεις ΓΑΛΑ; πίνε ὧδε. γεῦσαι γάλακτος!

Need help checking what you write? Check out The Hopperizer and link your words to the LSJ parser.


Get Started at ΣΧΟΛΗ : we've written a simple guide to help you get set-up here at ΣΧΟΛΗ and to help you get the most from your time here. We hope you find it helpful - 

Getting Started at ΣΧΟΛΗ

 

Blog Posts

Ἀνάγνωσις τῶν ἀσκήσεων ἐν τῷ Greek Ollendorff

Προθεὶς ἐκ Bedeurus ἐπὶ Φεβρουάριος 22, 2013 περὶ 12:00am — 48 Σχόλια

How Much Grammar Does a Man Need?

Προθεὶς ἐκ Mark Lightman ἐπὶ Ἄρειος 29, 2010 περὶ 11:11am — 14 Σχόλια

Ἀγορά

"Roommate" in Ancient Greek 2 Replies

Ἐνήρξατο ἐκ Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἐν How do you say..... ἀπόκρισις ἡ νεοτάτη ἐκ Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου Aug 7.

Translation exercise 2 Replies

Ἐνήρξατο ἐκ Fabianus ἐν Γράμματα, Λόγοι, καὶ Μῦθοι. ἀπόκρισις ἡ νεοτάτη ἐκ Fabianus Μάϊος 13, 2015.

τα του πλάτανος λεγόμενα ἂτοπον/θαύματα

Ἐνήρξατο ἐκ IONANION ΠΡΥΙΤΤ ἐν How do you say.... Feb 19, 2015.

Κοινωνοί

 

Chat

Active Conversations

Disconnected (1 online)

  Disconnected

  You are disconnected from chat. Connect to join the chat.

  Suspended From Chat

  Sign up to chat on ΣΧΟΛΗ.

  Sign Up

  Πράγματα νεώτατα

  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου posted a status
  "τίς οἶδεν; τί κοινὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ; οἶδέν τις ὑμῶν; οὐκ οἶδα ἐγώ."
  Sep 10
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου liked Bedeurus's photo
  Aug 25
  Michael Lawson ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου
  "χαῖρε ὦ φίλε, ἀκριβῶς εἴρηκας περὶ τοῦ ὀνόματος Μιχαήλ. ἐὰν…"
  Aug 23
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Andreas David Adler
  "χαῖρε, ὦ Ἀνδρέα. ἀσπάζομαί σε πρὸς τὴν σχολὴν ἡμῶν ὅπου…"
  Aug 21
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Wesley Wood
  "ναί γε. ἐν νῷ ἔχω τὴν σὴν ἐπιστολὴν/ἀγγελίαν νῦν ἀναγνῶναι. :)"
  Aug 21
  Andreas David Adler is now a member of ΣΧΟΛΗ
  Aug 21
  Wesley Wood ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου
  "τριῶν ἡμερέων ἐπειρασάμην κατ᾽ ἰδίαν ἐπιστολὴν πρός σέ…"
  Aug 20
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Wesley Wood
  "ὅταν ἀγγελίας παραλαβῇς κατ᾿ ἰδίαν, δύνῃς αὐτὰς ἀνωίξαι…"
  Aug 18
  Wesley Wood ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου
  "ἄχθομαι δὲ ὅτι τάχιον οὐκ ἀπεκρινάμην σοί. καὶ βούλομαι…"
  Aug 17
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Wesley Wood
  "οὐκέτι ἀκήκοά τι παρά σου, ὦ φίλτατ᾿ ἄνερ. ἆρα τὴν ἀγγελίαν…"
  Aug 17
  Ἰάσων τοῦ Ἰωάννου ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Michael Lawson
  "Μιχὰλ ὄνομά ἐστι θῆλυ, οὔ; τὸ τοῦ ἄρσενος ὄνομα Μιχαήλ…"
  Aug 12
  André Antunes ἀφῆκεν σχόλιον εἰς Michael Lawson
  "Χαῖρε Μιχάλ, Καὶ ἐγὼ χαίρω ἀπὸ τῆς ἀγγελίας σοῦ. Οὖ δὴ…"
  Aug 12
   
   
   

  Εἰκόνες

  Loading…

  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ

   

   

  τί κοινὸν κυνὶ καὶ βαλανείῳ;

   

  Videos

  • Add Videos
  • Ἐφόρα πάντα

  Σοφία ἐκ Μενάνδρου

  Μενάνδρου Γνῶμαι Μονόστιχοι 28
  ἠχωγραφή·mgm0028.mp3

  Ἄνθρωπος ἀτυχῶν σῴζεθ᾽ ὑπὸ τῆς ἐλπίδος.

  τί φρονεῖς;........γράφε ἔνθα ....ἰδοὺ πλειόνας....

  Learn Koine at a deeper level!

  Randall Buth's Living Koiné Greek

  Living Koine. A 3 volume living language beginning Koine grammar. 15+ hours of audio.
  http://www.biblicalulpan.org/

  Christophe Rico's Πόλις

  Πόλις Κοινή· Speaking Ancient Greek as a Living Language http://poliskoine.com/site/

   

  βοήθει με! παρακαλῶ

  © 2016   κτισθὲν ὑπὸ Λεονίδας τοῦ Σορένος.   Powered by

  Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service